Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 21/01/2022 06:14:27

(QTO) - Năm 2021, quán triệt chủ đề của Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - thu hút đầu tư - tạo đà tăng trưởng”, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận cụ thể, sát tình hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

Lãnh đạo UBND thị trấn Ái Tử thông tin tình hình kinh tế - xã hội cho đảng viên nơi cư trú - Ảnh: N.V

 

Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Huyện ủy Triệu Phong tổ chức nhiều phiên họp để bàn, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cấp, ngành trong huyện cụ thể hóa nội dung cam kết, nhiệm vụ trọng tâm thành chương trình, kế hoạch, xác định nguồn lực, lộ trình, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm của đảng ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và thủ trưởng phòng, ban, cơ quan cấp huyện với BTV Huyện ủy. Đảng ủy các xã, thị trấn ký cam kết trách nhiệm với bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp. Đồng thời quán triệt, phổ biến nội dung cam kết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện.

 

Bám sát chương trình công tác toàn khóa, Huyện ủy tổ chức hội nghị bàn và ra nhiều nghị quyết, kết luận, đề án về xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, các ngành cấp tỉnh để kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp Triệu Phong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2021. Thông qua diễn đàn, cán bộ, đảng viên có thêm cơ sở để nhận diện biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra, đồng thời nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc “tự soi” “tự sửa”, tự hoàn thiện mình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả nổi bật nhất là Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu HĐND huyện và cơ sở, chuẩn bị tốt nhân sự chủ chốt HĐND, UBND để tổ chức kiện toàn ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định; kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở. Hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn; cho ý kiến nhân sự chức danh chủ chốt hội nghề nghiệp, hội quần chúng huyện.

 

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sơ (TCCS) đảng được tăng cường, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các TCCS đảng, chi bộ chủ động trong việc quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tìm nguồn, đào tạo, bồi dưỡng kết nạp Đảng cũng như sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Năm 2021, huyện Triệu Phong kết nạp Đảng cho 151 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

 

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của ủy viên BTV, huyện ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện trong việc theo dõi, chỉ đạo địa bàn được phân công phụ trách. Đặc biệt, hằng tháng đội ngũ này về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư theo quy định, qua đó cùng với chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động của đảng ủy, chi bộ đảng. BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình KT,GS năm. Nội dung KT,GS được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; kết hợp KT, GS tổ chức đảng với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

 

Tích cực đề ra giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng KT,GS. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kết luận KT,GS của BTV Huyện ủy; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2021, cấp ủy, UBKT các cấp và các cơ quan tham mưu của cấp ủy đã kiểm tra 81 tổ chức đảng và 16 đảng viên; giám sát 83 tổ chức đảng và 49 đảng viên; BTV Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 huyện ủy viên; BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết theo quy định 20 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh. Qua KT,GS đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên, trong đó khai trừ 5, cảnh cáo 4, khiển trách 20. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình nên không có khiếu nại kỷ luật đảng.

 

Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác dân vận chính quyền gắn với nội dung “Năm dân vận khéo”, nhờ đó công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang gắn với hoạt động phòng, chống COVID-19, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả.

 

Qua đánh giá TCCS đảng năm 2021, có 35 TCCS đảng chiếm 92,1% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 TCCS đảng chiếm 7,9% hoàn thành nhiệm vụ. Có 3.653 đảng viên, chiếm 92,95% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 652 đảng viên chiếm 17,85% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146920957
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ