Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã ban hành, để các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả *


Ngày cập nhật: 09/12/2021 19:13:55

(QTO) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, chiều nay 9/12, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đọc diễn văn bế mạc kỳ họp. Báo Quảng Trị online trân trọng giới thiệu toàn văn.

 

 

 

 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời!

 

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

 

Tại kỳ họp lần này, trên cơ sở xem xét 34 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo cáo của các Ban HĐND, các cơ quan chức năng; với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy dân chủ, thảo luận, phân tích, đánh giá, chất vấn làm sáng tỏ nhiều nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm. HĐND đã quyết nghị, ban hành 26 nghị quyết trên các lĩnh vực.

 

Trọng tâm của kỳ họp lần này là phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong năm 2021; dự báo tình hình sắp đến và xem xét các giải pháp, kịch bản tăng trưởng thích ứng, linh hoạt theo các cấp độ phòng chống dịch. HĐND tỉnh đã đi đến thống nhất xác định mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 đạt 6,5-7% so với năm 2021.

 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025. Chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giao đất có khả năng canh tác cho Nhân dân địa phương, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình trọng điểm, hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư còn dở dang và quá hạn.

 

Nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

 

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, kiến tạo và phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó phải nỗ lực lớn trong việc hỗ trợ các thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm như sân bay, cảng biển, các dự án đầu tư có quy mô nguồn vốn ở trong và ngoài các khu kinh tế, khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và tăng thu ngân sách bền vững. Cải cách các thủ tục thông quan và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ ngân sách các đơn vị thuộc tỉnh; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2022. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 và Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1, nằm trong lộ trình kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh ban hành, nhằm cụ thể hóa nguồn lực tài chính công để các ngành, địa phương quản lý, sử dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

 

HĐND tỉnh cũng đã ban hành nhóm chính sách để hỗ trợ liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm, hàng hóa tập trung, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sản phẩm nông sản, liên kết thị trường, gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp như: Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh; chính sách hỗ trợ nhiệm vụ thú y và khuyến nông cấp xã; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ.

 

Các chính sách về hỗ trợ nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa - xã hội như: Chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại học và cán bộ nữ; xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn; đầu tư bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Thông qua phương án tạo nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các dự án xây dựng trụ sở làm việc khối lực lượng cảnh sát Công an tỉnh và công an chính quy xã.

 

Ngoài ra, HĐND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho các dự án có thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án thu hút đầu tư, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án xây dựng khu dân cư trong năm 2022. Quyết định phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh, kế hoạch tổ chức 4 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; chủ trương mua sắm thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân của các vị đại biểu HĐND; công tác chuẩn bị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, bảo vệ đã phục vụ tốt cho kỳ họp; các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi và phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

 

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thống nhất về nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã ban hành, để các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả. Các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương.

 

Thưa quý vị!

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức khó lường, với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Trên địa bàn tỉnh gần đây đã bùng phát các ổ dịch tại huyện Đakrông, Hướng Hóa và một số địa phương khác; tỉnh ta lại nằm trên địa bàn thông thương Bắc - Nam, trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, nên nguy cơ lan rộng dịch bệnh rất cao.

 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành y tế cùng các lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng ở tuyến đầu và các địa phương tiếp tục chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch; tích cực kiểm tra, giám sát để công tác phòng chống dịch được chặt chẽ và hiệu quả; xây dựng xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố là những pháo đài vững chắc phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2021, HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của ngành mình, đơn vị, địa phương mình. Chuẩn bị tốt hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần. Bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với nước kịp thời. Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về trong đợt dịch vừa qua.

 

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời tham dự kỳ họp; đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của các cơ quan hữu quan. Cảm ơn các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự, đưa tin, góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp.

 

Cuối cùng, xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh (28/1/2022)
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ ở Hải Lăng (28/1/2022)
Một điểm sáng trong học tập và làm theo Bác (28/1/2022)
Về nơi khởi nguồn truyền thống cách mạng ở Vĩnh Linh (28/1/2022)
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân (27/1/2022)
Đông Hà chỉnh trang đô thị mừng Đảng, mừng xuân (27/1/2022)
Đường đến ngày thống nhất (27/1/2022)
Tăng cường phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán (27/1/2022)
Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới (26/1/2022)


Trực tuyến

133757849
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ