Đông Hà nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng


Ngày cập nhật: 17/09/2021 06:46:22

(QTO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu năm 2021 đến nay, công tác xây dựng Đảng được nâng cao chất lượng toàn diện, tạo nền tảng cơ bản để địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

 

Ý thức, trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đông Hà ngày càng tốt hơn - Ảnh: T.T

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà Trần Thanh Tiến cho biết: “Công tác chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ được tăng cường. Nhất là việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà”; thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…”.

 

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ thành ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh chủ chốt các cơ quan, đơn vị thành phố, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các chức danh chủ chốt các phường. Thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy trình trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh chủ chốt UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thuộc thành phố; giới thiệu ứng cử chức danh chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được thực hiện tốt.

 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 8 đảng viên, 7 tổ chức đảng; giám sát 7 tổ chức đảng về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống... Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố được coi trọng thực hiện, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước.

 

Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp được chú trọng thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Đặc biệt, ban thường vụ thành ủy, thường trực thành ủy thường xuyên trực tiếp đến các đơn vị, cơ sở kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác lớn, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, bức xúc. Qua đó, tiến độ và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được nâng cao rõ rệt, nhất là trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, trong những tháng còn lại, địa phương hướng trọng tâm vào tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng đổi mới hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là ở các địa bàn dân cư để có chủ trương, giải pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với quản lý tốt đảng viên. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa thường trực thành ủy với Nhân dân tại các địa bàn dân cư có phản ánh, kiến nghị để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp và cải cách hành chính trong cơ quan đảng…

 

Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (29/11/2021)
Chủ tịch nước thăm chính thức LB Nga: Mở ra hướng hợp tác mới giữa hai nước (29/11/2021)
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Đông Hà (29/11/2021)
Thủ tướng: Sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị Covid-19 ở trong nước (27/11/2021)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga: Tạo đột phá cho quan hệ 2 nước (26/11/2021)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ (26/11/2021)
Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa (25/11/2021)
Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (25/11/2021)
Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở Vĩnh Linh (25/11/2021)


Trực tuyến

127619081
Copyright 2021 by BÁO QUẢNG TRỊ