Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát các chính sách dân tộc


Ngày cập nhật: 14/04/2021 05:43:15

* LÊ THỊ LAN HƯƠNG, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

(QTO) - Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh hoàn thành tốt những trọng trách, nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả các hoạt động thẩm tra, giám sát các chủ trương, chính sách dân tộc, thúc đẩy việc thực thi các chủ trương chính sách này tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống cho đồng bào, bảo đảm quốc phòng- an ninh (QP-AN) trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

 

Ban Dân tộc khảo sát chương trình nước sạch tại thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đakrông - Ảnh: H.V.A​

 

Ban đã tổ chức hàng chục đợt thẩm tra, trực tiếp khảo sát, giám sát và làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN ở vùng miền núi và ĐBDTTS của Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh như: Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho ĐBDTTS; chương trình 135; chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ ĐBDTTS; chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ ĐBDTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người DTTS; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể và các nghệ nhân ĐBDTTS; tình hình ma túy vùng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị. 

 

     

 

Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhiệm kỳ qua, các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trên cương vị, lĩnh vực công tác và địa bàn phụ trách đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri theo luật định và liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri phản ánh đến ban, Thường trực và kỳ họp HĐND tỉnh.​

 

 

Đối với công tác thẩm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN hằng năm, ban đã chủ động làm việc với các sở, ngành và các địa phương miền núi, kết hợp với nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh, qua đó chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc đối với địa bàn miền núi và đề xuất HĐND, UBND tỉnh bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN vùng miền núi.

 

Đối với công tác thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề, ban đã tập trung nghiên cứu, tổ chức làm việc, khảo sát, giám sát, hội thảo phục vụ công tác thẩm tra. Qua thẩm tra, đã đề xuất làm rõ và điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số nội dung để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để khi các chính sách, các nghị quyết ban hành sẽ dễ áp dụng và đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn.

 

Ban đã thực hiện việc giám sát tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với các hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc chấp hành, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ban phụ trách. Thông qua việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình kỳ họp, hoạt động thảo luận, tranh luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, các văn bản ban hành giữa hai kỳ họp của UBND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật.

 

Sau giám sát, ban đã có những đề xuất kiến nghị và trình Thường trực HĐND tỉnh đúng luật định. Về cơ bản, các kiến nghị, đề xuất được đơn vị chịu sự giám sát và các cấp chính quyền địa phương kịp thời khắc phục các vướng mắc, hạn chế để thực hiện hiệu quả những chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Bổ sung đối tượng và địa bàn thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ ĐBDTTS giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ.

 

Ngoài chương trình giám sát theo kế hoạch, ban thường xuyên tham gia các đợt giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh. Phối hợp tốt với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền các địa phương để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

 

Để có được những kết quả nêu trên, từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động của Ban Dân tộc, đó là ban đã chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, tăng tính phản biện để giúp đại biểu có cơ sở quan trọng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung của kỳ họp liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc để kịp thời phát hiện và kiến nghị biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế. Tăng cường đi thực tế cơ sở, theo dõi giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND; xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực dân tộc và địa bàn miền núi. Tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, nổi cộm đang được cử tri và ĐBDTTS quan tâm, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị.

 

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Dân tộc HĐND tỉnh vinh dự được Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đạt được những kết quả là nhờ trong các hoạt động, ban luôn bám sát sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng hành gắn bó mật thiết với Nhân dân, nhất là ĐBDTTS, địa bàn miền núi để lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào để kịp thời đề xuất những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân và sát với thực tiễn.

 

Đối với ủy viên của ban, cần lựa chọn, giới thiệu những đại biểu HĐND có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là có tâm huyết với công việc, tham gia tích cực các hoạt động của ban.

 

Ban luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với việc nâng cao chất lượng bộ phận tham mưu, giúp việc của ban theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động giữa Ban Dân tộc HĐND các tỉnh để học hỏi kinh nghiệm nhằm đổi mới và hoàn thiện các hoạt động của ban, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, trong hoạt động tuyên truyền các nội dung khảo sát, giám sát và thẩm tra.

 

Nhiệm kỳ qua, công tác thẩm tra và giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã từng bước đổi mới, sáng tạo được các ngành, các cấp đánh giá cao, được dư luận và Nhân dân hoan nghênh, ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, vai trò, uy tín của Ban Dân tộc nói riêng và của các cơ quan dân cử nói chung. Những thành quả này là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, ban tiếp tục phát huy và phát triển.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Kỳ vọng vào những chủ nhân tương lai của đất nước (14/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 4) (14/5/2021)
Thiếu nhi Quảng Trị tiếp nối truyền thống, tiến bước đi lên (14/5/2021)
Ngành Công thương Quảng Trị đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh (13/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Kỳ 2) (13/5/2021)
Phát huy truyền thống, ngành Công thương Quảng Trị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ (13/5/2021)
Điểm tựa của người lao động (13/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Kỳ 1) (12/5/2021)
Người trợ lý dân vận luôn học tập và làm theo Bác (12/5/2021)


Trực tuyến

111074742
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort