Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia


Ngày cập nhật: 13/04/2021 06:36:29

* Đại tá LÊ VĂN PHƯƠNG, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

 

(QTO) - Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 4.550 km, bờ biển dài 3.260 km với 44 tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia (BGQG); biên giới đất liền Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia và tuyến biển, đảo; vùng biển Việt Nam rộng trên 1 triệu km2 (trong đó vùng nội thủy và lãnh hải chiếm 37%). Dân cư khu vực biên giới (KVBG) khoảng 1.857.000 hộ/8.400.000 khẩu, gồm 49 dân tộc, 6 tôn giáo khác nhau.

 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Trị tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới - Ảnh: P.P.T​

 

Hiện nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển là xu thế chung. Tuy nhiên, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực luôn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường; chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, tranh chấp chủ quyền trên biển... tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự điều chỉnh chiến lược, can dự, chi phối, cạnh tranh, phân chia lợi ích, củng cố quyền lực của các nước lớn đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm cho môi trường an ninh, chính trị khu vực ngày càng phức tạp.

 

Đến nay, Việt Nam đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới, tình hình chủ quyền, lãnh thổ, BGQG, vùng biển, đảo cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp như: Vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hành động thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế, sự hiện diện, can dự quân sự của các nước lớn trên Biển Đông; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... ngày càng gia tăng; các đối tượng chính trị tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới, di cư tự do diễn biến phức tạp, là những thách thức lớn liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Tình hình này đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đặc biệt, Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” đã xác định: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân rộng khắp, Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng (BĐBP) là lực lượng chuyên trách...”.

 

Tuy nhiên, các chủ trương, quan điểm đó chưa được thể chế hóa thành pháp luật, trong khi đó hoạt động trên biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu hiện nay có nhiều lực lượng thuộc các bộ, ngành khác nhau. Vì vậy, việc thực thi nhiệm vụ biên phòng trong thời gian qua còn có nhiều hạn chế, bất cập; công tác phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc đầu tư của nhà nước, địa phương vào một số chương trình, mục tiêu quốc gia tại vùng biên giới vẫn còn dàn trải, chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng biên giới quốc gia vững mạnh. Bên cạnh đó, qua hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã xuất hiện nhiều bất cập, chưa phù hợp với đặc thù công tác của BĐBP.

 

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập, đồng thời nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bởi vì, nhiệm vụ biên phòng được quy định trong luật một cách toàn diện, bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ có tính chiến lược: Xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, KVBG.

 

Luật Biên phòng Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của các bộ, cơ quan ngang bộ, của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, lực lượng chức năng và sự tham gia của Nhân dân ở KVBG đối với công tác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG. Đồng thời, luật cũng quy định nhiệm vụ của BĐBP với vai trò của lực lượng chuyên trách, chủ trì thực hiện nhiệm vụ ở hai nhóm quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, KVBG.

 

Nhiệm vụ chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự của BĐBP được thực hiện ở địa bàn có tính chất đặc thù và theo chức năng, quyền hạn do pháp luật quy định. KVBG bao gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên giới quốc gia; khu vực cửa khẩu gắn với đường biên giới quốc gia, bao gồm các khu chức năng để đảm bảo cho các hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ, thương mại tại cửa khẩu. Chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự ở KVBG, cửa khẩu vừa là nhiệm vụ, vừa là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng BĐBP. Luật Biên phòng Việt Nam với một hệ thống cơ sở pháp lý đồng bộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định cụ thể ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội kết hợp tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở KVBG. Đồng thời quy định nhiệm vụ BĐBP tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, phát huy những kết quả của các chương trình, mô hình giúp đồng bào biên giới xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực giúp đồng bào các dân tộc vươn lên trong cuộc sống, phát triển KVBG ngày càng giàu mạnh.

 

Bên cạnh đó, Luật Biên phòng Việt Nam có những quy định cụ thể trong hợp tác quốc tế về biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài.

 

Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là vấn đề chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là BĐBP, đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

110677311
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort