Nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới


Ngày cập nhật: 25/09/2020 06:27:54

* TRƯƠNG ĐỨC MINH TỨ, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Trị

 

(QTO) - Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong những ngày thu lịch sử, khắp nơi trên cả nước vừa kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang tiến hành đại hội, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đánh giá: “Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, sáng tác văn học, nghệ thuật có bước phát triểncả về hình thức và nội dung, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Quy mô, chất lượng các loại hình báo chí được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông được tăng cường. Việc quy hoạch mạng lưới báo chí, xuất bản của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh”. Trong thành tích chung của hoạt động báo chí có vai trò và sự đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo các cấp trong tỉnh.

 

Nhà báo Minh Tứ được trao Giải Ba - Giải Báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại - năm 2019 với tác phẩm “Bảo tàng chiến tranh, khát vọng hòa bình” - Ảnh: HÀ THANH​

 

5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, sự cố ô nhiễm môi trường biển; gần đây lại bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đồng hành với mỗi bước đi lên của quê hương, đất nước, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền, hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI đề ra.

 

Báo chí trong tỉnh đã phát triển vượt bậc về đội ngũ, chất lượng, thông tin tuyên truyền được nâng lên; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh; chủ động đấu tranh với những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Mặt khác, báo chí trong tỉnh tích cực tham gia giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Cùng với hệ thống báo chí địa phương, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh cũng đã thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương, làm cho bạn đọc cả nước và quốc tế hiểu rõ hơn mảnh đất và con người Quảng Trị. Nhiều vụ việc tiêu cực, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế của các cá nhân, đơn vị do báo chí trung ương và địa phương phát hiện, đưa ra công luận được các cơ quan chức năng giải quyết, hoặc xử lý theo pháp luật, góp phần làm lành mạnh xã hội, nâng cao vị thế của báo chí trong đời sống xã hội.

 

Với tư cách là tổ chức chính trị - xã hộinghề nghiệp, 5 năm qua Hội Nhà báo Quảng Trị đã chú trọng việc triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI gắn với thực hiện các nội dung Chị thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, hội viên ở các chi hội nhà báo trực thuộc; thực hiện nghiêm Luật Báo chí; 10 điều quy định đạo đức của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

 

Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm đào tạo Hội Nhà báo Việt Nam mở các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí để nâng cao tay nghề cho hội viên ở các chi hội; động viên đội ngũ cán bộ, hội viên, người làm báo lao động sáng tạo, hưởng ứng các cuộc thi báo chí do trung ương và địa phương tổ chức. Đặc biệt với vai trò Thường trực Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo đã phát hiện được nhiều tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao để đề xuất UBND tỉnh trao giải; tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham gia giải báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành trung ương. Trong 5 năm qua, có nhiều hội viên Hội Nhà báo ở các cơ quan báo chí trong tỉnh đoạt giải chính thức Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

 

Một hoạt động có nhiều dấu ấn nữa là hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức Hội Báo Xuân gắn với những sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương và tặng ấn phẩm báo xuân cho Nhân dân, lực lượng vũ trang đóng ở vùng sâu, vùng xa.

 

Bên cạnh đó, các chi hội nhà báo ở các cơ quan báo chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, các doanh nghiệp hằng năm huy động được hàng trăm triệu đồng cùng hiện vật giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người nghèo; tổ chức các hoạt động thể thao nhằm động viên, thu hút mọi người tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao. Thông qua hoạt động báo chí, hoạt động xã hội đã kết nối sâu sắc thêm tình đồng chí, đồng nghiệp, gắn bó với Nhân dân. Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tuy sinh hoạt và làm việc ở các chi hội và các câu lạc bộ khác nhau nhưng luôn đoàn kết, gắn bó với nhau trong một “mái nhà chung” là Hội Nhà báo Quảng Trị.

 

Nhìn chung, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn có ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tâm huyết với nghề nghiệp, từng bước trưởng thành về nhận thức và nghiệp vụ.

 

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới của báo chí, hoạt động của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh còn một số mặt hạn chế. Đó là trên các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình vẫn chưa có nhiều tác phẩm báo chí có tính phát hiện, dự báo, định hướng dư luận xã hội. Một bộ phận hội viên ở các chi hội ít chịu khó đi cơ sở tìm tòi đề tài mới nên chất lượng tác phẩm còn hạn chế về hiệu quả thông tin; tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí chưa cao. Chất lượng tác phẩm của hội viên tham dự các giải báo chí chưa đồng đều, hằng năm những tác phẩm báo chí đạt giải cao chỉ lặp đi lặp lại trong một số hội viên. Hoạt động của các câu lạc bộ báo chí trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh chưa đồng đều, hiệu quả. Một số hội viên thuộc các cơ quan báo chí trung ương, báo ngành chưa tích cực trong việc chuyển sinh hoạt về Hội Nhà báo tỉnh nên Chi hội văn phòng phóng viên thường trú số lượng hiện nay còn quá ít, chỉ mới có 6 hội viên nên khó khăn trong tổ chức các hoạt động của công tác hội…

 

Với tinh thần nhìn lại để đi tới, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII là dịp để Hội Nhà báo và những người làm báo xốc lại hành trang, ra sức rèn đức, luyện tài, bám sát hiện thực cuộc sống, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo diễn đàn để làm cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thông tin báo chí nhiều chiều, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra nhiệm vụ cho báo chí trong tỉnh: “Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển thông tin - truyền thông…; tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hạ tầng kinh tế số. Triển khai đúng Quy hoạch báo chí theo Kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình... đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân”. Theo dự báo, thời gian tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin.

 

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, hoạt động báo chí sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, có nguy cơ bị mạng xã hội lấn át, gây ra nhiều tác hại; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đi đôi với việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

 

Phát huy những thành quả đã đạt được, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng tổ chức hội trở thành “mái nhà chung” của những người làm báo. Trước mắt tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại; để người làm báo xứng danh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhân rộng mô hình làm theo Bác ở Lao Bảo (28/10/2020)
8 nhiệm vụ Thủ tướng gửi công điện yêu cầu triển khai gấp nhằm đối phó với cơn bão số 9 (27/10/2020)
Phụ nữ Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (27/10/2020)
90 năm phấn đấu vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ Quảng Trị (27/10/2020)
Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” ở Đông Hà (27/10/2020)
Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân ổn định đời sống (27/10/2020)
Hình ảnh đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị (26/10/2020)
Hành trình gian nan đưa đồng đội hy sinh trở về (26/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)


Trực tuyến

98197881
izmir escort bayan izmir escort bayan