Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Đakrông


Ngày cập nhật: 23/09/2020 06:29:20

(QTO) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, đơn vị ở huyện Đakrông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, đều khắp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Truyền thông pháp luật về phòng ngừa, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đakrông - Ảnh: KS​

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, ngay từ đầu mỗi năm Phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện ban hành các kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tăng cường văn bản luật đã ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội; lồng ghép với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, biên giới quốc gia và công tác thông tin đối ngoại; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và xã, thị trấn. Tăng cường phổ biến, giáo dục cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật. Rà soát, đánh giá hiệu quả công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý tủ sách pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, nâng cấp và duy trì hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử của huyện. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBPLGD. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện còn tham mưu UBND huyện nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL theo lĩnh vực chuyên ngành của cơ quan, đơn vị, tổ chức phụ trách.

 

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL ở Đakrông có nhiều cách làm hay, hiệu quả, như phổ biến pháp luật thông qua tuyên truyền miệng (trực tiếp đến người dân), hệ thống truyền thanh ở cơ sở, các buổi họp thôn, bản, sinh hoạt của các tổ chức hội; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích; hội thi tìm hiểu pháp luật; xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thôn, tủ sách, ngăn sách pháp luật tại cơ quan, trường học; thông qua hòa giải cơ sở; tư vấn luật và trợ giúp pháp lý; các loại hình văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là các loại sinh hoạt văn hóa truyền thống và hình thức sân khấu; sinh hoạt “Ngày pháp luật”… Các nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật chủ yếu như phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống ma túy; hình sự; dân sự; đất đai; khiếu nại, tố cáo; lao động; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người; bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng, chống bạo lực về xâm hại trẻ em; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; hỗ trợ khởi nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nông thôn mới; chủ quyền biên giới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh… Cùng với đó, truyền thông pháp luật, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín trên địa bàn huyện… Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật từ huyện đến cơ sở ngày càng gần gũi và dễ hiểu với người dân hơn. Nhờ vậy, mỗi năm có hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nắm bắt những thông tin mới về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật.

 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 29 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ sách tại Phòng Tư pháp huyện và 28 tủ sách tại các xã, thị trấn với tổng số đầu sách hơn 3.500 cuốn. Các xã, thị trấn còn tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch. Năm 2018, UBND huyện đã công nhận 4/14 xã, thị trấn và năm 2019 công nhận 8/14 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở thường xuyên được rà soát, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải cơ sở, góp phần giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm, giảm bớt các vụ khiếu kiện. Hiện toàn huyện có 78 tổ hòa giải với 390 hòa giải viên. Từ năm đầu năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải ở cơ sở trong huyện đã trực tiếp hòa giải 82 vụ, trong đó hòa giải thành công 48 vụ. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương liên quan lập hồ sơ cho gần 100 trường hợp đề nghị cho phép nhập quốc tịch Việt Nam.

 

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đakrông Hồ Minh Sáng cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện nâng cao chất lượng tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc theo dõi thi hành pháp luật; có kế hoạch đào tạo, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nắm bắt và xử lý vụ việc cho đội ngũ cán bộ, công chức đang thi hành công vụ và cán bộ công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện, đặc biệt chú trọng đến tổ chức tuyên truyền lưu động đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới”.

 

Kô Kăn Sương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhân rộng mô hình làm theo Bác ở Lao Bảo (28/10/2020)
8 nhiệm vụ Thủ tướng gửi công điện yêu cầu triển khai gấp nhằm đối phó với cơn bão số 9 (27/10/2020)
Phụ nữ Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (27/10/2020)
90 năm phấn đấu vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ Quảng Trị (27/10/2020)
Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” ở Đông Hà (27/10/2020)
Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân ổn định đời sống (27/10/2020)
Hình ảnh đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị (26/10/2020)
Hành trình gian nan đưa đồng đội hy sinh trở về (26/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)


Trực tuyến

98197091
izmir escort bayan izmir escort bayan