Nâng cao năng lực lãnh đạo và nền nếp sinh hoạt của tổ chức đảng


Ngày cập nhật: 10/07/2020 06:54:55

(QTO) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ công ty đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh của đơn vị.

 

Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt dưới cờ luôn được tổ chức thường xuyên ở PC Quảng Trị. Ảnh: HNK

 

BCH Đảng bộ công ty xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua nhiều hình thức để triển khai đến các chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động học tập, nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết của Đảng. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Ngoài việc chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và nền nếp sinh hoạt của tổ chức đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ngày càng vững mạnh. BCH Đảng bộ đã tổ chức lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của công ty. Do đặc thù của một doanh nghiệp sản xuấtkinh doanh nên công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch quý, kế hoạch năm, phối hợp với các đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ công ty đã bám sát các chương trình kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII). Năm 2018, Đảng bộ công ty đã tham gia Hội thi tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/ TW và Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức và đạt giải Nhất toàn đoàn. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện những điển hình tiên tiến được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Trị biểu dương khen thưởng. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ với các chủ đề thiết thực, phong phú nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua các diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã tác động tích cực đến việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ cũng như nếp sống sinh hoạt.

 

Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên giáo dục đảng viên, cán bộ tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã xây dựng quy chế hoạt động và triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tất cả các đường lối, chính sách và kế hoạch SX-KD của đơn vị đều được thông qua và thống nhất trong lãnh đạo trước khi tổ chức thực hiện. Đảng bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã có quy chế và chương trình hoạt động; chương trình, kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ về chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng của các chi bộ. Đồng thời hướng dẫn các chi bộ căn cứ tình hình, nhiệm vụ của chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm.

 

Đảng bộ công ty đã kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo chuyên đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chuyên đề kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hằng năm tổ chức kiểm tra tại các chi bộ trực thuộc với các nội dung như việc đảng viên chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm…Chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng thông qua việc đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng việc kiểm tra, giám sát; xây dựng đơn vị đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất đã tạo nên sức mạnh tập thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Trị Phan Văn Vĩnh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của đảng bộ và các chi bộ. Giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng, đảm bảo cho mọi đảng viên được quyền tham gia bàn bạc những vấn đề thuộc quyền hạn và chức năng của mình. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ và người lao động có năng lực, phẩm chất đạo đức để làm tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, phát hiện những sai phạm để xử lý nghiêm khắc, qua đó giúp công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Lâm Khanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)
“Cầu nối trực tiếp” giữa Đảng với Nhân dân (4/8/2020)

Trực tuyến

93291475
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan