Huy động nguồn lực xã hội đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường học


Ngày cập nhật: 15/11/2019 06:31:53

(QT) - Sau khi Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 95 thực hiện Nghị quyết số 29 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngày 16/9/2014, Đảng ủy Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch hành động số 12; phân công nhiệm vụ chỉ đạo cho các đảng ủy viên; chỉ đạo sở ban hành Kế hoạch hành động số 1540 về triển khai Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban giám đốc sở, lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực.

 

Tu sửa, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đakrông​

 

Đảng ủy Sở GD&ĐT tăng cường quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29 của Trung ương và Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy cũng như kế hoạch thực hiện của ngành đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Hằng năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương và Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy. Theo đó, từ năm học 2014- 2015 đến năm học 2018- 2019, sở đã tổ chức hơn 70 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành tại các đơn vị trường học. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, giải pháp được đảng ủy, lãnh đạo sở thực hiện theo kế hoạch năm học.

 

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí trong ngành về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT chuyển biến mạnh mẽ. GD&ĐT thực sự được quan tâm và ưu tiên đầu tư trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương. Đặc biệt, thông qua đổi mới chính sách, cơ chế tài chính đã huy động sự đóng góp của toàn xã hội, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT. Sở GD&ĐT đã tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, quỹ đất cho các trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chỉ đạo việc xây dựng trường chuẩn quốc gia các bậc học.

 

Một trong những kết quả nổi bật về huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học đó là việc triển khai Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008- 2012, đến nay đã xây dựng được 1.144/1.805 phòng học, đạt 63,38% và 478/1.100 phòng công vụ giáo viên, đạt 43,45%. Đề án kiên cố trường học giai đoạn 2017- 2020 hiện nay đang triển khai xây dựng 187/215 phòng học cho các trường tiểu học, mầm non thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Sở GD&ĐT tiếp nhận quản lí và triển khai thực hiện một số chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài tài trợ như dự án phát triển GD THPT giai đoạn 2, dự án THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, dự án VNEN, dự án đảm bảo chất lượng GD SEAQAP…

 

Cùng với đầu tư của nhà nước và các nguồn lực xã hội, việc triển khai chương trình, dự án góp phần kiên cố hóa, cao tầng hóa trường lớp học, trang bị thêm trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại. Công tác xã hội hóa GD được các đơn vị trường học tăng cường mạnh mẽ, nguồn vốn từ xã hội hóa đã được huy động và sử dụng đúng mục đích nhằm xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng thêm một số hạng mục công trình thiết yếu của nhà trường.

 

Từ năm 2013- 2019, nhờ thực hiện tốt công tác huy động tài trợ, ngành GD&ĐT đã huy động các tổ chức, cá nhân nước ngoài với kinh phí gần 88.838 triệu đồng, huy động các tổ chức, cá nhân trong nước với kinh phí hơn 132.660 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016- 2019 các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho các trường học với số tiền 1.048.931 triệu đồng.

 

Đối với thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển GD&ĐT Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đến năm 2019, tỉnh đã bố trí cho ngành GD&ĐT xây dựng bổ sung 53 phòng học kinh phí 45.240 triệu đồng, 56 phòng bộ môn kinh phí 79.326 triệu đồng, 3 nhà đa năng 18.300 triệu đồng, 4 nhà hiệu bộ kinh phí 28.220 triệu đồng và kinh phí duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học 17.000 triệu đồng. Hiện toàn tỉnh có 424 cơ sở GD, trong đó 406 đơn vị công lập và 18 đơn vị tư thục với hơn 160.000 học sinh các cấp. Thông qua các nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội cho ngành GD&ĐT, đến nay tỉ lệ phòng học kiên cố, cao tầng của các cấp học đạt trên 72,5%; tỉ lệ xã có trường cao tầng, kiên cố hóa đạt 99,3%.

 

NV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới (26/9/2020)
Làm tròn trách nhiệm, tâm huyết của những người “thư ký của thời đại”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh (25/9/2020)
Nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (25/9/2020)
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền (25/9/2020)
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội (25/9/2020)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19 (24/9/2020)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế (24/9/2020)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến 23/9 (1945 – 2020): Hào hùng Nam Bộ kháng chiến (23/9/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Đakrông (23/9/2020)


Trực tuyến

96115822
izmir escort bayan izmir escort bayan