Hiệu quả của công tác dân vận ở thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 13/11/2019 06:22:10

(QT) - Những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thị xã Quảng Trị đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, nội dung, phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua được phát huy và nhân rộng. Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

 

Nhiều địa phương ở thị xã Quảng Trị hưởng ứng xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”​

 

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, các cấp ủy đảng ở thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình tổ chức thực hiện đã được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, dân chủ được mở rộng, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng- an ninh được giữ vững, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn thị xã ngày càng được nâng cao. Thị ủy cũng đã thực hiện quy chế đối thoại giữa Bí thư Thị ủy với cán bộ, đảng viên, nhân dân các phường, xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan có trách nhiệm giải quyết đối thoại. Xây dựng lịch tiếp công dân do Thường trực Thị ủy, trực tiếp là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tiếp. Chính quyền các cấp ở thị xã tăng cường cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, thị xã; chú trọng cải tiến và đổi mới cách thức điều hành, chế độ công vụ, chấn chỉnh phong cách, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; duy trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong thị xã về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động có hiệu quả, gương người tốt việc tốt ở các khu dân cư. Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát”.

 

Nhằm khơi dậy phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tháng 3/2019, Thị ủy Quảng Trị ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm dân vận và công tác cán bộ” về công tác dân vận năm 2019. Theo kế hoạch, thị xã thực hiện 4 nội dung trọng tâm: Xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị. Vận động giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trên địa bàn. Giải quyết đơn thư, kiến nghị, tranh chấp kéo dài. Vận động nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động kỉ niệm 210 năm Lị sở Quảng Trị và 30 năm lập lại thị xã Quảng Trị. Bên cạnh đó, để đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị đi vào thực chất, có tính bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thị ủy Quảng Trị ban hành công văn tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Trên cơ sở đó, Thị ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí trong thường trực và ban thường vụ thị ủy làm tổ trưởng về 5 phường, xã để cùng sinh hoạt với các khu phố, chỉ đạo thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Trong đó, tập trung trước mắt là phong trào “Sáng - xanh - sach - đẹp” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch” của phụ nữ; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng các công trình được nhà nước đầu tư, đặc biệt là một số tuyến đường như Trần Phú - Lê Hồng Phong, đường tránh Thành Cổ và một số nút giao thông giữa các phường, xã đăng kí thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

 

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đăng kí mô hình “Dân vận khéo” năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, địa phương ở thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và đăng kí mô hình. Một số phong trào đã đăng kí được đánh giá cao, có sức lan tỏa ở thị xã như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tiếp sức đến trường”, “Câu lạc bộ tuổi trẻ nói không với ma túy”, “Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật”; cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng hẻm, kiệt, trồng cây xanh; xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”… Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hay như: Tuyến đường cây cau dài 300m với 150 cây tại Chi hội thôn Tân Lệ; mô hình trồng rừng tại xã Hải Lệ và phường An Đôn; mô hình lao động sản xuất giỏi của chị Lục Thị Minh và chị Phan Thị Giang ở Khu phố 3, Phường 1; mô hình sản xuất đèn hoa đăng, vòng hoa, bè hoa của Đoàn thanh niên thị xã; mô hình cải tạo vườn tạp của các hộ gia đình ở Khu phố 1, Phường 2… Một số hoạt động điển hình của các tổ dân vận thôn, khu phố như dân vận khéo trong hòa giải, trong công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án…

 

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy Quảng Trị Lê Thanh Tâm cho biết thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy Quảng Trị sẽ làm việc với Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, các phường, xã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng trên tinh thần 4 rõ (rõ người, rõ thời gian, rõ công việc và rõ kết quả). Tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng kí để tạo sự lan tỏa, nhân rộng có hiệu quả. Chọn mô hình điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới (26/9/2020)
Làm tròn trách nhiệm, tâm huyết của những người “thư ký của thời đại”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh (25/9/2020)
Nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (25/9/2020)
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền (25/9/2020)
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội (25/9/2020)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19 (24/9/2020)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế (24/9/2020)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến 23/9 (1945 – 2020): Hào hùng Nam Bộ kháng chiến (23/9/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Đakrông (23/9/2020)


Trực tuyến

96112895
izmir escort bayan izmir escort bayan