Đông Hà chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân


Ngày cập nhật: 21/10/2019 06:30:19

(QT) - Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thời gian qua thành phố Đông Hà đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

 

Lãnh đạo thành phố Đông Hà động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ​

 

Điểm nổi bật của thành phố là đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP - AN). Lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt cơ chế theo Nghị quyết 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; các ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang hằng năm xây dựng bổ sung và hoàn thiện đồng bộ quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ, các kế hoạch A2, A4 và hệ thống kế hoạch B cấp thành phố. Các phường cũng tổ chức tốt việc phối hợp luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần và các công trình phòng thủ được chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo theo yêu cầu khu vực phòng thủ. Hoạt động xây dựng, quản lí nguồn động viên hậu cần đảm bảo tính chủ động, chặt chẽ về số lượng, chất lượng, sẵn sàng huy động cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì gắn với yêu cầu củng cố QP - AN và phương án xây dựng thế trận phòng thủ; ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính lưỡng dụng cao, vừa giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong thời bình, vừa dễ huy động, động viên trong thời chiến.

 

Thượng tá Võ Song, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đông Hà cho biết: “Công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ, địa bàn, phương án tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị của từng lực lượng. Trên cơ sở này, lực lượng bộ đội thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dự bị động viên xây dựng theo hướng “Gần, gọn địa bàn” để sẵn sàng huy động tốt khi có tình huống xảy ra cũng như từng bước nâng cao tỉ lệ “đúng” chuyên nghiệp quân sự, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ khung B và quân nhân dự bị binh chủng, chuyên môn kĩ thuật. Nhiều năm qua quân số biên chế các đơn vị dự bị động viên của thành phố đạt trên 97,36% so với chỉ tiêu trên giao. Quân số tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên trung bình hằng năm đạt từ 95 - 98% so với chỉ tiêu giao, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70 - 75% các nội dung, khoa mục đạt khá, giỏi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, hằng năm Ban CHQS thành phố tổ chức tập huấn cho 100% quân số theo phân cấp, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu và nâng cao trình độ về tổ chức, phương pháp huấn luyện; quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt trên 97%, trong đó tỉ lệ khá, giỏi đạt từ 75 - 80% trở lên. Đây là tiền đề cơ bản để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt luôn tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Thông qua diễn tập, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của lực lượng vũ trang, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân được nâng cao rõ rệt, nhất là khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng”.

 

Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP - AN trong các cơ quan, tổ chức và công dân được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhất là quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP - AN trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội đồng giáo dục QP - AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể và tham mưu bồi dưỡng cho các đối tượng theo đúng quy định, đặc biệt chú trọng những người có uy tín trong họ tộc, các khu dân cư, chức việc trong các tôn giáo... qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về thực hiện nhiệm vụ QP - AN. Cùng với đó, thành phố luôn thực hiện tốt công tác chính sách đối với lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc chế độ chi trả ngày công cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, thăm hỏi và động viên thanh niên địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

 

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thời gian tới thành phố Đông Hà tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lí và điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ quan trọng này, nhất là việc nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung xây dựng các phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp và sát với thực tế để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện nhiệm vụ QP - AN. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

 

Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hôm nay (15/11): Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (15/11/2019)
Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân (15/11/2019)
Huy động nguồn lực xã hội đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường học (15/11/2019)
Hỗ trợ tu sửa, xử lí khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỉ đồng/công trình (14/11/2019)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 (14/11/2019)
Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng (14/11/2019)
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới (13/11/2019)
Chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng (13/11/2019)
Hiệu quả của công tác dân vận ở thị xã Quảng Trị (13/11/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ