Triệu Phong thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu ngân sách năm 2019


Ngày cập nhật: 23/08/2019 06:11:32

(QT) - 7 tháng đầu năm 2019, Chi cục Thuế huyện Triệu Phong thu ngân sách được hơn 30,3 tỉ đồng, đạt 46,2% dự toán HĐND tỉnh, đạt 45,1% dự toán HĐND huyện giao, bằng 105,4% so với cùng kì năm trước.

 

Chi cục Thuế Triệu Phong tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến nộp thuế​

 

Để đạt được kết quả đó, ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Cục Thuế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp của các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp (DN), người nộp thuế, còn kể đến sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thuế Triệu Phong. Theo đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế nắm bắt tình hình hoạt động của DN, hộ kinh doanh (KD) để vận động, tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời các vướng mắc đối với người nộp thuế. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của ngành, UBND các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Chi cục Thuế Triệu Phong bố trí, sắp xếp các bộ phận chức năng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế nhanh, gọn, đúng thời gian quy định đã giảm được thời gian, công sức cho người nộp thuế.

 

Mặt khác, Chi cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ ngừng/nghỉ của các hộ KD và thẩm hạch chặt chẽ biên lai thu, nộp thuế. 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục Thuế tiến hành 16 cuộc kiểm tra tại cơ sở DN, đạt 53% kế hoạch, qua đó truy thu và xử phạt 536 triệu đồng, trong đó truy thu 427 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 109 triệu đồng; giảm lỗ 56 triệu đồng. Đối với công tác quản lí nợ thuế, Chi cục xây dựng chi tiết chỉ tiêu thu nợ và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ công chức quản lí. Thường xuyên cập nhật tình hình nợ thuế và tăng cường đôn đốc thu nợ thuế bằng nhiều biện pháp như gọi điện thoại, gửi email, thông báo. Đối với các khoản nợ trên 90 ngày, Chi cục tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng các biện pháp theo quy trình quản lí nợ thuế như phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Thông qua các biện pháp trên, 6 tháng đầu năm 2019, số tiền mà Chi cục Thuế thu được 4.878 triệu đồng.

 

Về công tác quản lí thuế hộ KD, Chi cục Thuế tích cực chỉ đạo các đội thuế và thành lập nhiều đoàn phối hợp với các xã, thị trấn và đội quản lí thị trường kiểm tra, rà soát hộ KD đưa vào quản lí thuế nên 6 tháng đầu năm 2019 quản lí trên danh bạ 1.831 hộ, đạt 79% chỉ tiêu giao. Chi cục kịp thời chấn chỉnh công tác quản lí thuế hộ KD, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn hộ nghỉ KD, thu nộp thuế được thực hiện đúng quy trình, quy định. Chi cục còn tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp quản lí thuế đối với các chủ đầu tư xây dựng cơ bản tư nhân và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đến nay đã thu được 2 chủ DN với số tiền đã nộp 4.792 triệu đồng, 19,9 triệu đồng tiền sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

Cùng với công tác chuyên môn, Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tăng cường kỉ luật, kỉ cương của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ. Với cách làm đó, đã giúp cho DN, người nộp thuế chủ động sắp xếp lại sản xuất KD, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lí điều hành, mở rộng thị trường để duy trì và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất KD, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

 

Những tháng còn lại của năm 2019, Chi cục Thuế Triệu Phong đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được HĐND tỉnh và huyện giao. Theo đó, Chi cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế ở tất cả các khâu, các lĩnh vực trong thực hiện chính sách thuế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lí kê khai, kế toán thuế và xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng kí thuế phát sinh mới, hồ sơ nghỉ, bỏ KD của hộ, cá nhân trước khi lập bộ thuế; thực hiện đúng chức năng quản lí thuế đối với hộ, cá nhân KD theo Quy trình 2371 ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế. Kiểm soát chặt chẽ biên lai thu nộp thuế, thời gian thanh toán và nộp thuế vào ngân sách nhà nước đảm bảo các thông tin phản ánh trên biên lai đầy đủ, rõ ràng, hợp lệ, đúng người nộp thuế và thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định.

 

Kịp thời hoàn thiện tờ khai, bộ phi nông nghiệp của các hộ, cá nhân phát sinh quyền sử dụng đất chuyển cho đội thuế liên xã để phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai kí xác nhận tờ khai và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lí thuế đối với hợp tác xã KD dịch vụ. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực điều tra rà soát hộ KD trên địa bàn để tiếp tục đưa vào quản lí thuế đảm bảo đủ chỉ tiêu về hộ của Cục Thuế giao chậm nhất đến ngày 30/9/2019 phải đạt 100%. Quản lí có hiệu quả đối với cá nhân nhận thầu xây dựng công trình, nhà ở tư nhân, đồng thời phối hợp với Công an huyện để quản lí chặt chẽ thuế KD vận tải trên địa bàn. Tập trung thu dứt điểm các khoản nợ thuế, nợ tiền chậm nộp của hộ, cá nhân KD. Đôn đốc các xã, thị trấn kịp thời thu nộp các khoản phí, lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản thu khác tại xã vào ngân sách. Thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức của Chi cục thu đúng, thu đủ thuế và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước; thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết đơn ngừng/nghỉ KD của hộ, cá nhân KD theo đúng quy trình, quy định...

 

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường KD, tháo gỡ khó khăn cho DN theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh. Đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lí thuế gắn với việc cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế…

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Danh sách Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (20/9/2019)
Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (19/9/2019)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển (18/9/2019)
Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/9/2019)
Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân (18/9/2019)
Triệu Phong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (18/9/2019)
Không chấp nhận CPJ thông tin sai trái, cố tình bôi đen sự thật về Việt Nam (16/9/2019)
Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng (16/9/2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi (16/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ