Xây dựng huyện Vĩnh Linh ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống hào hùng của quê hương


Ngày cập nhật: 22/08/2019 09:02:27

(QT) - Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời. Ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh trực thuộc Trung ương gồm 23 xã, thị trấn, là đầu cầu giới tuyến, là tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của phong trào cách mạng miền Nam. Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh PHAN NGỌC TƯ nhân kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2019)

 

- Thưa đồng chí! Nhân kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2019), đề nghị đồng chí khái quát những dấu ấn đặc biệt về những năm tháng đấu tranh anh dũng, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh?

                                            

- Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời. Ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh trực thuộc Trung ương gồm 23 xã, thị trấn, là đầu cầu giới tuyến, là tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của phong trào cách mạng miền Nam. Với dã tâm hủy diệt Vĩnh Linh, đế quốc Mỹ đã dùng các loại máy bay, tàu chiến hiện đại nhất, kể cả pháo đài bay B52 đánh phá làng xóm, trường học, bệnh viện suốt ngày đêm.

 

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, Vĩnh Linh vẫn đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, dốc lòng, dốc sức cho cuộc chiến đấu. Vào lúc cuộc chiến tranh diễn ra ác liệt nhất, Vĩnh Linh đã tổ chức đưa hàng vạn người già, phụ nữ, trẻ em sơ tán ra các tỉnh phía Bắc theo kế hoạch K8, K10; đón hơn 8,5 vạn đồng bào các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh ra sơ tán theo kế hoạch K15. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Vĩnh Linh đã chiến đấu và cùng các đơn vị chủ lực bắn rơi 293 máy bay các loại, trong đó có 7 pháo đài bay B52, bắn chìm và bắn cháy 69 tàu chiến. Đây là kết quả của sức mạnh đoàn kết, là tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân Vĩnh Linh cùng con em các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh và các nghĩa trang khác trong huyện luôn nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

 

Gần 21 năm (1954-1975) trực tiếp đối mặt với kẻ thù, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống bất khuất của một dân tộc anh hùng, Vĩnh Linh đã vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy, giành thắng lợi to lớn trong chiến đấu, sản xuất và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Vĩnh Linh vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ; được cả nước tin yêu, bạn bè quốc tế mến phục tặng nhiều danh hiệu vẻ vang. Vĩnh Linh có 684 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 8 mẹ còn sống, 46 tập thể và 19 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Khu vực Vĩnh Linh là địa phương đầu tiên ở miền Bắc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ vào ngày 1/1/1967; quân dân Vĩnh Linh vinh dự 8 lần được Bác Hồ gửi thư khen…

 

 - Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, đề nghị đồng chí cho biết những nét nổi bật về công tác xây dựng Đảng?

 

-Đảng bộ huyện Vĩnh Linh hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng với tổng số hơn 8.600 đảng viên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, công tác giáo dục lí luận chính trị luôn được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm. Đặc biệt là việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khoá XII); Chỉ thị 05- CT/ TW của Bộ chính trị đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo thông qua việc tổ chức các diễn đàn sinh hoạt chi bộ; chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu...

 

Thông qua diễn đàn, các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ của từng chi bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tiếp cận cơ sở để tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung quan trọng, có chất lượng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thường xuyên. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

 

Tham quan chiếc máy cày do Bác Hồ tặng Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim. Ảnh: HNK

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng có những hạn chế, yếu kém qua đánh giá phân loại hằng năm, đồng thời kiện toàn sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng theo yêu cầu sáp nhập tổ chức bộ máy hành chính của các cơ quan, đơn vị. Tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời giám sát và thi hành nghiêm kỉ luật trong Đảng.

 

- Để nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo đồng chí trong những năm tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh phải tập trung triển khai những nội dung, nhiệm vụ nào?

 

- Để tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; xử lí nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh việc cổ vũ và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo.

 

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đi đôi với việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với đổi mới phong cách, lề lối làm việc; bảo đảm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ rộng rãi trong đảng; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm bố trí, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực nổi trội đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực; tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

 

Trong dịp kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh, với niềm tin tưởng, phấn khởi trước thành tựu qua 65 năm chiến đấu, dựng xây quê hương, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Vĩnh Linh chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng huyện Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

- Xin cảm ơn đồng chí!

 

Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Danh sách Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (20/9/2019)
Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (19/9/2019)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển (18/9/2019)
Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/9/2019)
Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân (18/9/2019)
Triệu Phong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (18/9/2019)
Không chấp nhận CPJ thông tin sai trái, cố tình bôi đen sự thật về Việt Nam (16/9/2019)
Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng (16/9/2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi (16/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ