Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: 22/08/2019 08:52:00

(QT) - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Vĩnh Linh đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

 

Nông thôn huyện Vĩnh Linh ngày càng đổi mới​

 

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Vĩnh Linh chú trọng tuyên truyền, tập hợp, vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó làm cho mỗi người dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp xây dựng NTM. Huyện đã phát động mỗi ngành, mỗi đơn vị một phong trào xây dựng NTM, nổi bật là các phong trào: “Vĩnh Linh chung sức xây dựng NTM”, “Thanh niên chung tay xây dựng NTM ”, “Thắp sáng đường quê”, “Chung sức trợ giúp xóa đói giảm nghèo 11 thôn bản đặc biệt khó khăn của huyện”...., tạo ra khí thế thi đua sôi nổi khắp toàn huyện. Trong đó, điển hình như Hội Nông dân huyện thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, tham gia hiến công, hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông.

 

 Từ năm 2012 đến nay, nông dân trong huyện đã hiến trên 30.000 m2 đất, đóng góp gần 33 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công để làm đường giao thông, thủy lợi, đường điện, xây dựng trường học, xây dựng các thiết chế văn hóa thôn, bản, khóm phố. Hội LHPN huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp chỉ đạo lồng ghép nội dung 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường như phát động thu gom ve chai, góp quỹ giúp đỡ phụ nữ làm nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Long; phát động trồng mới 18 tuyến “Đường hoa yêu thương” dài 15 km ở các xã: Vĩnh Hiền, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân; duy trì các mô hình thu gom rác thải, mô hình hạn chế sử dụng túi nilon.

 

 Hằng năm, hội nhận đỡ đầu cho 120-150 phụ nữ chủ hộ nghèo; vận động phụ nữ giúp nhau cùng phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức như cho mượn tiền không lấy lãi với tổng giá trị trên 500 triệu đồng; xây dựng “Ngân hàng con giống” hỗ trợ giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định đời sống. Đoàn Thanh niên huyện vận động quyên góp trong đoàn viên thanh niên và xã hội hóa để thực hiện công trình thanh niên “ánh sáng đường quê” trên địa bàn huyện; đảm nhận tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh- an toàn”; duy trì và phát triển các đoạn đường thanh niên tự quản, “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm”; triển khai các công trình thanh niên xây dựng NTM như bảng tin tuyên truyền (xã Vĩnh Giang), trồng hàng cây thanh niên (các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch, Vĩnh Trung).

 

Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa NTM đi vào chiều sâu, chất lượng. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có gần 95% thôn, bản, khóm phố văn hóa; gần 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt đối với các giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương, vùng, miền như các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian... đạt được nhiều kết quả tích cực. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện tốt, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Nhờ đó, sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, số tiêu chí NTM của các xã ở huyện Vĩnh Linh tăng khá, từ bình quân 7,2 tiêu chí/ xã năm 2011 tăng lên 16,4 tiêu chí/ xã năm 2018. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của huyện đạt 46,2 triệu đồng/năm, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh. Đến nay, huyện Vĩnh Linh có 15/19 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2019 có 16/19 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà phấn đấu về đích NTM giai đoạn sau năm 2020.

 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong cho biết: “Phong trào xây dựng NTM của huyện thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, quá trình xây dựng NTM đã phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia, huy động được nguồn lực rất lớn công sức, tiền của từ trong nhân dân đóng góp xây dựng quê hương. Đến nay, toàn huyện đã huy động gần 1.200 tỉ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 300 tỉ đồng. Điều đó cho thấy chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM là quá trình có điểm khởi đầu mà không có kết thúc, nhằm mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”...

 

Thanh Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Danh sách Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (20/9/2019)
Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (19/9/2019)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển (18/9/2019)
Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/9/2019)
Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân (18/9/2019)
Triệu Phong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (18/9/2019)
Không chấp nhận CPJ thông tin sai trái, cố tình bôi đen sự thật về Việt Nam (16/9/2019)
Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng (16/9/2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi (16/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ