Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 05/02/2018 15:22:34

(QT) - Thời gian qua, cùng với lãnh đạo có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Sự nỗ lực này góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh, bền vững.

 

Thúc đẩy liên kết để phát triển

 

So với các tỉnh, thành khác trong nước, số lượng cũng như quy mô của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ bé. Trong khi đó, trước kia phần lớn doanh nghiệp đều tìm lối đi riêng, chưa có sự liên kết chặt chẽ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Việc phát triển doanh nghiệp lên một tầm cao mới trở thành nhiệm vụ không dễ thực hiện. Thực tế ấy khiến lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh rất trăn trở. Nhiều cuộc họp, buổi trò chuyện chuyên đề đã được tổ chức, qua đó những giải pháp hiệu quả đã ra đời.

 

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm

 

Với quyết tâm cao, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đưa vấn đề liên kết giữa các doanh nghiệp để cùng phát triển vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối. Hàng năm, các doanh nghiệp trong khối đều tổ chức ký cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm; tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ giúp doanh nghiệp bạn... Điển hình có thể kể đến mối liên kết chặt chẽ giữa Viễn thông Quảng Trị với Công ty Xăng dầu và Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị. Nhờ bắt tay hợp tác mà ba đơn vị trên đều sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cùng nhau phát triển.

 

Phát huy vai trò lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành với doanh nghiệp; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; nhanh chóng kiến nghị, đề xuất lên các cấp, ngành nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp…Qua đó, không ít vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao.

 

Để doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh định hướng cho cấp ủy cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp trong khối kịp thời quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với vai trò, vị trí của mình, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tích cực làm cầu nối để các doanh nghiệp trong khối tham gia các diễn đàn, hội nghị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh tổ chức, nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm đối tác, mở rộng thị trường. Nhiều hoạt động thắt chặt tình đoàn kết giữa các doanh nghiệp được Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh tổ chức như: Tọa đàm, gặp mặt nhân ngày lễ lớn; thăm, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân vào Ngày Doanh nhân Việt Nam; giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dụcthể thao…

 

 

Nỗ lực lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã mang lại kết quả khả quan. Năm 2017, nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 8.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp mang lại thu nhập cao cho người lao động với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước với tổng số tiền lên đến 429 tỷ đồng.

 

Chú trọng phát triển Đảng

 

Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 1.722 đảng viên, trong đó có 15 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở. Hiện có 95 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó chi, đảng bộ doanh nghiệp vốn nhà nước chiếm trên 50% gồm 19 đơn vị; doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước chiếm dưới 50% có 5 đơn vị và doanh nghiệp tư nhân có 30 đơn vị và 1 chi bộ cơ quan.

 

Người lao động luôn nỗ lực rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng

 

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn tập trung quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, qua đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp sát đúng. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Khối rất quan tâm. Các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên được triển khai một cách chủ động, nghiêm túc. Đảng ủy Khối cũng quan tâm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; bồi dưỡng kết nạp đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị…Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

 

Trong tổ chức cán bộ, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp của tỉnh. Đảng ủy Khối luôn làm tốt công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; kiện toàn, bổ sung một số cấp ủy trực thuộc có biến động về nhân sự; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm. Trong năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 105 đảng viên mới. Nhiều cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được tham gia các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

 

Để nâng cao vai trò, sức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đưa ra chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp với tình hình. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; những điều đảng viên không được làm… Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức ký quy chế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới phù hợp với điều kiện đặc thù của các doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện khá nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc lồng ghép tuyên truyền, quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được các cấp bộ đoàn trong Khối tổ chức với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

 

Đồng chí Hồ Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, doanh nghiệp, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể là: Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp trong khối tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhau phát triển; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng đơn vị, doanh nghiệp…

 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp; mở các lớp bồi dưỡng chính trị, lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; làm tốt công tác dân vận... Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

 

Tây Long

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93116369
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan